12/11/2020 10:04
Xem với cỡ chữ

Hỗ trợ nhân dân miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, Công đoàn Ngân hàng phát triển Việt Nam (NHPT) đã ủng hộ 200 triệu đồng để chia sẻ những khó khăn và giúp đỡ bà con nhân dân tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng của bão lũ để vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
Ngày 09/11/2020, Công đoàn và Lãnh đạo Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam Đà Nẵng đã liên hệ và phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuyển trao số tiền ủng hộ 150 triệu đồng cho tỉnh Quảng Nam. 
Ông Võ Xuân Ca - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận, cảm ơn tấm lòng, tình cảm và sự sẻ chia kịp thời của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến với đồng bào nhân dân tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, lũ vừa qua. 
Trước đó, ngày 05/11/2020, Công đoàn và Lãnh đạo Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam Đà Nẵng chuyển số tiền ủng hộ 50.000.000 đồng cho UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng.
Ông Dương Đình Liễu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp nhận các khoản hỗ trợ này để chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại của bão lũ để giúp người dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Văn Chương - Chi nhánh NHPT KHV  Quảng Nam Đà Nẵng
Tìm theo ngày :