29/07/2020 16:26
Xem với cỡ chữ

Nghị quyết Hội nghị Ban thường vụ Công đoàn VDB

Ngày 23/7/2020, Ban Thường vụ Công đoàn NHPT đã ban hành Nghị quyết số 181/NQ-BTV-CĐNHPT đánh giá hoạt động 6 tháng và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Theo đó, về tình hình thực hiện công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và tham gia đóng góp ý kiến và bổ sung những nội dung công việc Công đoàn VDB đã triển khai thực hiện nhưng chưa được phản ánh trong báo cáo; thống nhất xếp loại thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2019.
Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ thống nhất: tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII; Hưởng ứng phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn do Tổng Giám đốc phát động. 
Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và động viên tinh thần đối với cán bộ đoàn viên, tổ chức các hoạt động phong trào ý nghĩa, thiết thực hiệu quả, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa đối với đoàn viên công đoàn trong hệ thống thuộc đối tượng gia đình chính sách, con thương binh, liệt sỹ và công tác chính sách xã hội nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7.
Ban Thường vụ thống nhất kế hoạch tổ chức kiểm tra của UBKT Công đoàn VDB năm 2020, chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức tự kiểm tra.Trọng tâm tập trung kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, việc chăm lo đời sống vật chất, kịp thời động viên tinh thần đối với người lao động.
Về công tác Tổ chức – Tuyên giáo: thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam tại công văn số 174/CĐVC ngày 10/6/2020 về việc điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn trực  thuộc có nhiệm kỳ đại hội trong năm 2021 được kéo dài đến trước tháng 1/2023 cho phù hợp với Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Thường vụ Công đoàn VDB thống nhất:
Kéo dài thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn VDB nhiệm kỳ 2016-2021 sang năm 2022. BCH Công đoàn VDB sẽ tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2021 – 2022 vào Quý I/2021;
Kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn VDB nhiệm kỳ 2015 – 2020 sang năm 2022, các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức Đại hội xong trước ngày 30/6/2022. BCH Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào Quý I/2021, Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 2021 – 2022.
Thống nhất tổ chức lớp tập huấn đối với cán bộ công đoàn cơ sở để triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, công tác tổ chức – tuyên giáo, công tác tài chính, kiểm tra, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thời gian tổ chức dự kiến cuối Quý III hoặc đầu Quý IV/2020, thời gian cụ thể sẽ có thông báo và triệu tập đại biểu về dự lớp tập huấn.
Tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động tổ chức các buổi tọa đàm, tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác công đoàn, chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp công khai, minh bạch tại nơi làm việc, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm ở các cấp công đoàn.
Công tác chính sách xã hội: chuẩn bị, thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên và các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7.
Hoạt động phong trào đoàn thể: Ban Thường vụ đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của từng cán bộ đoàn viên công đoàn đã tích cực hưởng ứng quyên góp ủng hộ, cùng chung tay với cả nước chống dịch covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam tại văn bản số 124/CĐVC ngày 04/5/2020 về việc tiết kiệm tối đa chi phí quản lý hành chính, các hoạt động không thật sự cần thiết, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, để tập trung đẩy mạnh sản xuất, các ngành, các cấp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid, bên cạnh đó cần quan tâm chăm lo, chia sẻ, động viên đời sống vật chất, tinh thần đới với người lao động gặp khó khăn ở từng cơ quan, đơn vị. Do vậy, Ban Thường vụ thống nhất không tổ chức hoạt động thể thao cấp Khu vực trong năm 2020, giao các Ban tham mưu đề xuất kế hoạch tổ chức vào thời điểm thích hợp.
Công tác truyền thông: tiếp tục phối hợp Tạp chí HTPT tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ VDB lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội thi đua yêu nước VDB lần thứ III.
Hoạt động của Công ty Tràng An: Ban Thường vụ đánh giá, trong thời gian vừa qua hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn, vì vậy để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tràng An trong thời gian tới mang lại hiệu quả thiết thực hơn, yêu cầu Công ty xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, đề xuất khó khăn vướng mắc để báo cáo Ban Thường vụ, Lãnh đạo VDB xem xét tạo điều kiện để kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo đạt hiệu quả thiết thực.
Ban Thường vụ công đoàn đề nghị các cấp công đoàn tăng cường động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động, đặc biệt chăm lo công tác chính sách xã hội, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời giải đáp thắc mắc, để mỗi cán bộ đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, tin tưởng sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Tổng Giám đốc VDB giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành và Công đoàn VDB năm 2020./.
HM
Tìm theo ngày :