28/05/2020 17:41
Xem với cỡ chữ

Các khuyến nghị chính sách của WB giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng có chất lượng

Ngày 27/5, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố báo cáo đưa ra các khuyến nghị chính sách giúp Việt Nam duy trì tăng trưởng có chất lượng thông qua các doanh nghiệp năng động hơn, cơ sở hạ tầng hiệu quả, lao động có tay nghề, hướng tới một nền kinh tế xanh hơn.
Báo cáo có tựa đề “Việt Nam năng động: Tạo nền tảng cho nền kinh tế thu nhập cao” được công bố đúng vào thời điểm Chính phủ Việt Nam đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).
Các chuyên gia của WB nhận thấy, mô hình phát triển dựa vào năng suất, kết hợp đổi mới, sáng tạo với phát triển cân bằng, phân bổ hiệu quả vốn tư nhân và nhà nước, vốn nhân lực và vốn tự nhiên sẽ là yếu tố then chốt để Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.
Một số động lực cho sự tăng trưởng chính của Việt Nam đang giảm xuống. Lợi thế từ dân số vàng đang mất đi, trong bối cảnh thương mại toàn cầu lại đang suy giảm. Ngoài ra, Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức khác ngày một gia tăng như ô nhiễm, xu thế tự động hóa. Cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể đẩy nhanh những xu hướng này, báo cáo của WB nêu rõ.
Để tiếp tục tăng trưởng trong một môi trường có nhiều biến động, WB nhận định, Việt Nam cần tập trung củng cố các tài sản sản xuất./.
HN Nguồn: TTXVN
Tìm theo ngày :